Kunst van Samenleven

                                       Niet langs elkaar heen leven, maar met elkaar.

Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

De tentoonstelling Kunst van Samenleven in 2018 in Hatert, Dukenburg en Orientalis vierde dat er veel goeds gebeurt in het samenleven en liet mensen en groepen die daar aan bijdragen zien. Het werk van kunstenaars in woord, beeld en klank verdiepte en verlevendigde dit streven.


De laatste activiteit in 2018: Kunst van Samenleven in Orientalis

Stichting KUS exposeerde de eerste drie weekenden van december Kunst van Samenleven op meerdere plekken in Museumpark Orientalis. Foto's van en korte interviews met mensen van sociale organisaties en etnische groepen vormden de basis, met daarnaast hele mooie kunst over samenleven van o.a. Diederik Grootjans, Ria Roerdink, Geert Lemmers, Huub en Adelheid Kortekaas, Jac Splinter, Marie-Louise Fransen, Riet van der Lubbe en vele anderen. 

Boot van Ria Roerdink

Gratis2dekansje van Diederik Grootjans

Er was ook aandacht voor de kinderen met een speurtocht langs zestien poppentafereeltjes en met knutselactiviteiten.

Met Daantje Kip konden kinderen en volwassenen Lievelingen maken, keramieken bloemen voor een speciaal iemand

  

Opening met de Molukse Tifa en Menarigroep en naast burgemeester Bruls, wethouder Velthuis en dichter Qader Shafiq zo'n honderd bezoekers.


KUS organiseerde ook Themabijeenkomsten

De vijf KUS bijeenkomsten waren zeer geslaagd, met nieuwe ontmoetingen en uitwisselingen van elkaars ervaringen met samenleven. Er werd gepraat rond de onderwerpen: 'Hoe komen we met elkaar in contact' , 'Er is veel eenzaamheid, wat te doen?' , 'Wat te doen bij conflicten in de buurt?' 


En in 2019...

Stichting KUS evalueerde met haar vrijwilligers, met vertegenwoordigers van de meewerkende organisaties en met kunstenaars de activiteiten van 2018. 

Gebaseerd op de ervaringen van 2018 zoals die beschreven staan in de evaluatie 2018 wil Stichting KUS

 

-       komende jaren doorgaan met het portretteren van vertegenwoordigers van sociale organisaties en groepen die actief zijn in (Rijk van) Nijmegen om hen en hun groep in het zonnetje te zetten. In de Brug, bij bijeenkomsten en in tentoonstellingen. Er zal wederom speciale aandacht zijn voor alle groepen van nieuwkomers, en mensen met lichamelijke, psychische en sociaaleconomische problemen. KUS beperkt zich niet meer tot enkele wijken, maar zoekt mensen van belangrijke sociale organisaties in heel (Rijk van) Nijmegen. KUS zal vervolgens voor hen enkele informele netwerkbijeenkomsten organiseren met hapjes en drankjes, muziek, theater, gedichten van en over deze mensen en hun organisaties.

-       Voor en met de in 2018 al betrokken organisaties, groepen en kunstenaars en met degenen die in 2019 worden benaderd wordt een internet platform opgericht waar ieder zich kort presenteert en aangeeft wat er aangeboden wordt en waar vraag naar is. Het Platform moet zorgen dat men elkaar gemakkelijk kan vinden en benaderen.

-       KUS zal met meewerkende organisaties en kunstenaars overleggen over mogelijke activiteiten en kunstactiviteiten (beeld, tekst, muziek, theater)  die meer cohesie in de wijk en/of stad zullen geven bijvoorbeeld een activiteit waarbij mensen samen werken aan een kunstwerk voor de buurt.

-       KUS maakt een ontmoetings- en werkruimte n het Sanhedrin in Museumpark Orientalis met naast portretten enkele kunstwerken, waar kunstenaars (beeldend, tekst, theater) kunst maken over samenleven, waar bezoekers zich bij aan kunnen sluiten.

-       Stichting KUS zal met haar portretten kleine tentoonstellingen organiseren bij de netwerkbijeenkomsten en ook voor bevriende en meewerkende organisaties als Huis van Compassie, Stad van Compassie of andere groepen die werken aan sociale cohesie.

-       In het kader van beperken van de activiteiten zal Joleijt Educatieve producten het aanbieden van het Basisschoolproject Het ideale kinderdorp verder op zich nemen. 


Stichting KUS werkt samen met Huis van Compassie en Stad van Compassie. Ze organiseerde in 2018 tentoonstellingen bij de Vredesmaaltijd in het Huis van Compassie over hoe verschillende generaties met vrede omgaan en bij De Internationale Dag van Compassie op 9 november, waarbij de burgemeester het Compassie Manifest van Karen Armstrong ondertekende en van Nijmegen officieel een Stad van Compassie maakte. De samenwerking met Huis en Stad van Compassie wordt voortgezet in 2019.


Uit het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Illustratie: Josee Tesser 


!

 

Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdrage van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen