Stichting KUS

                                       KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 


Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.


Activiteiten 2020-2021

Activiteiten rond Vrede en Vrijheid


Vrijwilligersorganisatie Stichting KUS organiseert gratis workshops rond het thema Vrede en Vrijheid. Daarbij wordt vooral naar persoonlijke ervaringen gekeken. Wanneer voelen bewoners van Rijk van Nijmegen zich in vrede en vrij? De werken worden tentoongesteld, binnen in wijkcentra en buiten in Vrede- en Vrijheidstuinen.

 

Een eerste inkijkje in een Vrede en Vrijheidstuin kan op 25 september van 14-16 uur in Volkstuin Pagode no 40, Verlengde Groenestraat. Hier zijn onder andere vijf Vrede en Vrijheidstotempalen te zien. 

In 2020 en 2021 konden Nijmegenaren in verschillende stadsdelen daarover teksten maken met Loesje coach Hanneke Beld en schilderijen met Diederik Grootjans. Vanaf eind augustus zijn er gratis workshops fotografie en objecten maken.

De workshops Objecten maken, met handige mensen die begeleiden, zijn per twee, eerste opbouw en afmaken van het werk. Ze zijn van 19-21 uur. Er zijn nog plaatsen vrij bij:

Pomphuisje Kunstraffinaderij: 7 en 8 september (met Marcel Blom)

Ontmoetingskerk Meijhorst14 (met Marcel Blom) en 21 september (met Frans Houtbeckers)
De Schakel 28 september(met Frans Houtbeckers) en 5 oktober (met Helmut Brockmeyer).

De workshops Fotografie van Frans Eppink zijn ook per twee. De eerste keer is buiten met een foto opdrachtenwandeling. En je krijgt een opdracht mee naar huis. De foto's van de wandeling en thuisopdracht worden de tweede keer, binnen, besproken, inhoudelijk en fototechnisch.

Ontmoetingskerk Meijhorst 15 en 22 september (19-21 uur)
Pomphuisje Centrum: 19 en 26 september (15.30-17.30 uur)
Hortus : 29 september en 6 oktober (19.30-21.30 uur)
Natuurtuin Goffert: 13 (19-21uur) en17 oktober (14-16 uur). 


Opgeven: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393 (kan ook per app).


Vrede en Vrijheid exposities  

Zo gauw het kan zijn er in verschillende stadsdelen tentoonstellingen van het werk te zien.

Als voorbeeld staan de werken die gemaakt zijn in Nijmegen Midden op de tweede pagina van deze site, bij projecten: zie Vrede en Vrijheidstentoonstelling 1. 

Eind 2021 worden  werken in verschillende parken en tuinen in Nijmegen geëxposeerd en komt er een Vrede en Vrijheidstuinenroute. 18 en 19 december is de officiële opening van de Vrede en Vrijheidstuinen met speurtochten, een Vrede en Vrijheidsspel en meer.


Onsje Geluk, halen en brengen

Iedereen is welkom bij het nieuwe project van Stichting KUS en het Huis van Compassie:

Een ONSJE GELUK

Elke donderdag vanaf 3 december. 

Bij een Onsje Geluk kun je een beetje geluk komen halen én brengen! Een ervaring, verhaal, gedicht, lied of voorwerp waar je blij van wordt. De activiteit is vier keer binnen in het Huis van Compassie geweest. Vanaf 14 januari kun je op donderdagmiddagen tussen 14 en 15 uur met Onsje Geluk twee keer met iemand een wandeling maken van een half uurtje, in de Goffert, vanaf het schuilhuisje, hoek Muntweg en Slotemaker de Bruïneweg. Je wandelt dus met tweeën op anderhalve meter afstand. In het muziekhuisje zullen steeds een tiental  geluksvoorwerpen liggen om te ruilen. Fijn als je laat weten dat je komt. Bel met Mariët: 06-18194393.
Zo hielpen we elkaar deze winter door! En in lente en zomer is het nog steeds leuk.

Het Huis van Compassie is verhuisd naar de Vlietstraat in het waterkwartier. Als de verbouwing klaar is verhuist Onsje Geluk naar het Huis van Compassie en is daar elke donderdagmiddag een Theehuis Onsje Geluk. Om 1 op 1 iemand te spreken bij een kopje thee, een wandeling of een gezellige activiteit.


De kabouters van Onsje Geluk doen zomaar iets aardigs voor iemand. Zonder hun naam erbij te zetten. 

Een bloemetje voor de deur, of wat te eten. Een klusje in huis of tuin. Met een kaart van Onsje Geluk kabouter erbij. Of het kaartje wordt met een mooie tekst in de bus gedaan.

Nijmegen in Dialoog


KUS doet mee aan het Project Nijmegen in Dialoog. De aanleiding voor het project was een verzoek van de gemeente Nijmegen aan Huis van Compassie om activiteiten te organiseren in het kader van radicaliseringsbestrijdng. Huis van Compassie, met wie KUS vaak samenwerkt, vroeg de medewerking van KUS, Stad van Compassie en Bureau Wijland.

 

Nijmegen in Dialoog startte september 2020. Ze organiseert dit eerste jaar de scholing van  zo'n veertig vrijwilligers: dialoogbegeleiders, gastvrouwen en -heren en andere ondersteuners en het opzetten van zestig tot tachtig dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen. De dialoogmethode die gebruikt wordt is de waarderende onderzoeksmethode: rond een onderwerp onderzoeken de deelnemers positieve ervaringen met het onderwerp en hoe ze die in de toekomst vaker kunnen ervaren.

In de dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen, maar ook hun dromen. Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar. Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme. Naast gewone dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS. De coördinator van KUS zit in de Werkgroep Nijmegen in Dialoog, volgde twee dialogen en een training van Utrecht in Dialoog en begeleidde mede de eerste scholing van vijftien dialoogbegeleiders. Deze scholing bestond uit vijf bijeenkomsten, online.
Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 In de jaarplannen hieronder staan de oude plannen, die we nog even laten staan voor geïnteresseerden. Door Corona was er een aangepast plan en aangepaste begroting.
Activiteiten in 2019 in het kort. Zie verder het evaluatiejaarverslag bij Projecten.


KUS was heel actief in de vredesweek in oktober. Ze leverde de Vredesambassadeurs, organiseerde onder anderen de opening, een vredeswandeling en vredespicknick en maakte met bezoekers van het Huis van Compassie die tevens Vredesambassade is, een groot Vredeskunstwerk. 

 

Als onderdeel van het KUS Guerillaproject bezocht Diederik Grootjans met verschillende groepen tekenaars/schilders, van binnen en buiten de wijk, vijf wijken. Zij tekenden wat hen opviel. Met omstanders werd hierover gepraat door de tekenaars en KUSvrijwilligers. De werken hingen daarna  twee weken tot 2 maanden in een ontmoetingsruimte in de buurt om ook daar gesprekken te bevorderen.

 

In drie workshops werden met hulp van Loesje-coach oneliners gemaakt over samenleven en vrede. KUS verspreidde die in de stad. 

 

Er werden KUSportretjes in weekblad De Brug gepubliceerd. Er waren kindervoorstellingen met de Vredesdraak, workshops voor Huis en Stad van Compassie en in de KUSruimte in Museumpark Orientalis.  Er was een prachtig KUSfeest met veel dans en muziek. En KUS organiseerde mede de Dag van Compassie.


   
Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUS, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Tekening en logo van KUS zijn van Josee Tesser

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen.

Bijdrage van Provincie Gelderland.