Stichting KUS

  KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 

Stichting KUS is een vrijwilligersorganisatie die kunstvormen inzet om mensen en groepen met elkaar te verbinden. Ze werkt daarbij altijd samen met andere maatschappelijke organisaties. 


Gratis workshops, Theatergroep en informatiebijeenkomsten in de Kolpingbuurt.  

Een paar Kolpingbuurtbewoners organiseren nieuwe activiteiten in het buurthuis, Kolpingstraat 2A, zodat er meer contacten tussen de bewoners komen. Maar ook niet-Kolpingbewoners zijn van harte uitgenodigd bij de gratis creatieve workshops: 

Op maandagmorgen steeds van 10-11.30 uur. 

Teksten maken (12 en 19 september) en eenvoudige strips tekenen (26 september) met Mariët Mensink, naambordjes kleien en glazuren met Teja Huting (3 en 17 oktober), clownerie met Hans Weeren (10 oktober)


Verder zijn er ontmoetingen woensdagsavonds van 19.45-21 uur waar de Kolpingbuurtserie wordt gekeken vanaf 31 augustus. Vanaf 5 oktober is er Theatergroep. Theatermaker Mariët Mensink maakt met de deelnemers een stuk over op een leuke manier oud worden. 

Voor de workshops en Theatergroep graag opgeven: 06-18194393 of kolpingbuurtkrantje@gmail.com


Eén keer per maand zijn er op woensdagavond gratis informatiebijeenkomsten:

28 september Thema-avond over dementie. Wat zijn de verschijnselen van dementie? Wat kan je eraan doen? Hoe ga je om met mensen met dementie?

Met Brenda Pistorius is specialist ouderengeneeskunde en vrijwilligster bij de Alzheimervereniging

 

19 oktober Thema-avond over alcohol en drugs met Willemien Rietberg van Iriszorg. Wat doen drugs en alcohol met je lichaam en geest? Wanneer ben je verslaafd? Hoe kom je daarvan af? Wat doe je als iemand in je buurt verslaafd is?

 

16 november Thema-avond: Wat kan de gemeente voor mij betekenen? De drie wijkregisseurs van Nijmegen Midden (van veiligheid, sociale omgeving en de openbare ruimte) en de medewerker participatie, allemaal van de gemeente, komen vertellen wat ze doen en iedereen kan vragen aan hen stellen.

 

Voor kinderen

 

Zondag 25 september van 12-17 uur.

Gratis speelmiddag met luchtkussens op het middelste pleintje (met de foto's aan de buitenmuur van een huis).

 

Zaterdag 5 november 17-19 uur 

Halloweenwandeling voor kinderen van 4-9 jaar (oudere kinderen mogen wel meewandelen, maar qua griezeligheid is het afgestemd op jonge kinderen). Kinderen krijgen broodje en lekkers. Het kost 1 euro. Opgeven: Kolpingbuurtkrantje@gmail.com of 06-18194393. Dan wordt de startplek doorgegeven.

KUS ondersteunt deze activiteiten en ook het maken en verspreiden van een buurtkrantje.

 

Laatste activiteit van Stichting KUS voor de grote vakantie juli 2022 was de tentoonstelling: Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk 2.0 en het daarna uitdelen (tegen vrije vergoeding) van werk over vrede en vrijheid op de Kunstmarkt van het Waalzinnig Festival.KUS organiseerde in 2020 en 2021 bijna veertig gratis workshops rond het thema Vrede en Vrijheid. In acht stadsdelen onder begeleiding van kunstenaars werden schilderijen, teksten, foto's en objecten gemaakt. Daarbij werd vooral naar persoonlijke ervaringen gekeken. Wanneer voelen bewoners van Rijk van Nijmegen zich in vrede en vrij? 

 Als voorbeeld staan de werken die gemaakt zijn in Nijmegen Midden in 2020 op de tweede pagina van deze site, bij projecten: zie Vrede en Vrijheidstentoonstelling. Een deel van de werken is tentoongesteld in acht tuinen:

 

Acht Vrede en Vrijheidstuinen

 

Op zaterdag 11 december 2021 zijn acht Vrede en Vrijheidstuinen geopend met een mooie fietstocht langs de tuinen met onderweg een pauze met poppenspel van poppenspeelster Alda Loeffen. Andere geplande feestelijkheden moesten worden gecanceld in verband met corona. De fietstochten waren op papier bij de meeste tuinen te krijgen maar zijn nu overal op. U kunt er zelf een uitprinten: 
Het gaat bij de Vrede en Vrijheidstuinen niet om nieuwe tuinen, maar om een nieuwe waarde die is toegevoegd. De deelnemende tuinen dragen ermee uit dat werken aan persoonlijk vrede en vrijheid, liefde, compassie en respect, nodig is voor het bereiken van vrede en vrijheid in de wereld. Deze tuinen zijn, ieder op eigen manier, een belangrijke verbindende factor in hun wijk en Nijmegen. Het gaat om de Ontmoetingstuin in Meijhorst, de Hortus in Brakkenstein, de Educatieve Natuurtuin Goffert, de Wijkfabriek in de Wolfskuil, Trainingscentrum Michi bij Park Staddijk, De Groene Schakel in Grootstal, Land van Ooij, en de tuin rond het Pomphuisje van Kunstraffinaderij vlakbij het Kronenburgerpark. 

In de Educatieve Natuurtuin Goffert is een kinderspeurtocht over vrede en vrijheid.


Er is  vanaf december 2021 een kleine expositie over vrede en vrijheid in Wijkcentrum De Ster in Lent. Van januari 2022 tot en met juni waren er twee grote tentoonstellingen in het centrum van Nijmegen over vrede en vrijheid en een onsje geluk. De eerste ging over persoonlijke vrede en vrijheid, met werk gemaakt in de veertig workshops. Met daarnaast een vijftigtal interviews met mensen van sociale organisaties en impressies van tien kunstenaars. 

Toen kwam de oorlog en Oekraïne en werd de tentoonstelling omgebouwd. In mei en juni ging de tentoonstelling ook over de oorlog in Oekraïne en bij ons in de Tweede Wereldoorlog. Er was informatie te zien van een tiental organisaties die zich bezig houden met oorlog herdenken en vrede en vrijheid bewaren, zoals Wederopbouwstad Nijmegen, 4 en 5 mei comité, Amnesty, Onkruit gaat door, In Paradisum, Stad van Compassie, Sunset March. Daarnaast interviews met mensen van een twintigtal sociale organisaties en impressies van kunstenaars.


Onsje Geluk, halen en brengen

Iedereen was in 2021 tien en een halve maand welkom bij het project van Stichting KUS en het Huis van Compassie:

Een ONSJE GELUK

Op donderdag middagen konden mensen een Onsje Geluk  komen halen én brengen! Een ervaring, verhaal, gedicht, lied of voorwerp waar ze blij van werden. De activiteit is vier keer binnen in het Huis van Compassie geweest. Vanaf 14 januari konden bezoekers twee keer met iemand een wandeling maken van een half uurtje, in de Goffert. In het muziekhuisje lagen steeds een tiental  geluksvoorwerpen om te ruilen. 

Zo hielpen we elkaar de winter door! En in lente en zomer was het nog steeds leuk. Wegens de kou stopte het in oktober.


De kabouters van Onsje Geluk doen zomaar iets aardigs voor iemand. Zonder hun naam erbij te zetten. 

Een bloemetje voor de deur, of wat te eten. Een klusje in huis of tuin. Met een kaart van Onsje Geluk kabouter erbij. Of het kaartje wordt met een mooie tekst in de bus gedaan.

Nijmegen in Dialoog


KUS doet mee aan het Project Nijmegen in Dialoog. De aanleiding voor het project was een verzoek van de gemeente Nijmegen aan Huis van Compassie om activiteiten te organiseren in het kader van radicaliseringsbestrijdng. Huis van Compassie, met wie KUS vaak samenwerkt, vroeg de medewerking van KUS, Stad van Compassie en Bureau Wijland.

 

Nijmegen in Dialoog startte september 2020. Ze organiseert dit eerste jaar de scholing van  zo'n veertig vrijwilligers: dialoogbegeleiders, gastvrouwen en -heren en andere ondersteuners en het opzetten van zestig tot tachtig dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen. De dialoogmethode die gebruikt wordt is de waarderende onderzoeksmethode: rond een onderwerp onderzoeken de deelnemers positieve ervaringen met het onderwerp en hoe ze die in de toekomst vaker kunnen ervaren.

In de dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen, maar ook hun dromen. Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar. Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme. Naast gewone dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS. De coördinator van KUS zit in de Werkgroep Nijmegen in Dialoog, volgde twee dialogen en een training van Utrecht in Dialoog en begeleidde mede de eerste scholing van vijftien dialoogbegeleiders. Deze scholing bestond uit vijf bijeenkomsten, online. Van oktober tot december 2021 organiseert KUS zes creatieve dialogen bij het Zelfregiecentrum in Nijmegen: Creatief met gesprek en in 2022 drie.Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 


 Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUS, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Tekening en logo van KUS zijn van Josee Tesser

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen.

Bijdrage van Provincie Gelderland.