Stichting KUS

                                       KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 


Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.


Activiteiten 2020

Activiteiten rond Vrede en Vrijheid

Ook eenmalige contacten zijn zinvol als mensen het samen hebben over een belangrijk thema dat hen verbindt, zoals vrede.

KUS focust in 2020 en 2021op Vrede en Vrijheid omdat deze niet vanzelfsprekend zijn. Wat maakt Vrede en Vrijheid sterker, wat zijn bedreigingen? Wat zien bewoners van Rijk van Nijmegen daarvan in hun eigen omgeving?

 

Met Vrede en Vrijheid Nieuwscafé 's zet KUS samen met Rob Jaspers en John Spierings organisaties en mensen in het licht die voor vrede en vrijheid werken. Met altijd aandacht voor kunst en muziek. Tijdens het eerste Vrede en Vrijheid Nieuwscafé was er onder meer aandacht voor het Vrijheidsmuseum, de Liberationroute en het jongerenfestival Free Future. Het eerstvolgende is gepland op 25 september van 17-18.15 uur. In het café van De Lindenberg. Met Peter van Riel, Johnny Rahaket, Wayne Modest, Gaiane Abrahamian en Storay Ahmadi.

 

Vrede en Vrijheids Creatieve workshops, dialogen en exposities  

Bewoners van stadsdeel Midden (en in 2021 van Nijmegen Zuid, Noord, Oost en West) maken onder begeleiding van kunstenaars kunstwerken voor binnen en buiten over wat Vrede en Vrijheid voor hen, in hun leven, betekenen. Deze worden daarna geëxposeerd, in en bij een centrale plek als bijvoorbeeld een wijkcentrum. Bewoners gaan met Frans Eppink foto's maken, met Diederik Grootjans tekeningen en schilderijen, met Hanneke Beld teksten en met Marcel Blom een lichtsculptuur. Stichting KUS begeleidt de gesprekken over het thema. Het is in de Vredesambassade/Het Huis van Compassie.

1. Dinsdagmiddagen 22 en 29 september, 14.00-16.00 uur. Tekenen/schilderen met schilder Diederik Grootjans

 2. Donderdagavonden 24 en 1 oktober, 19.30-21.30 uur. Fotografie met fotograaf Frans Eppink

 3. Dinsdagmiddagen 20 en 27 oktober, 14.00-16.00 uur. Korte teksten maken met Loesje-coach Hanneke Beld

 4. Donderdagavonden 22 en 29 oktober, 19.30-21.30 uur. Installatie maken met beeldend kunstenaar Marcel Blom

Eind 2022 wordt met de werken voor buiten in een park een Vrede en Vrijheidstuin gemaakt.


Vredesweek activiteiten

De landelijke organisatie Pax initieerde het ontstaan van vredesambassades en vredesambassadeurs. In Nijmegen staat de Raad van Levensbeschouwing en Religie aan de wieg. Net als in 2019 zijn KUSvrijwilligers Frans Houtbeckers en Mariët Mensink Vredesambassadeurs. Dit jaar samen met Storay Ahmadi van het Huis van Compassie en de Afghaanse Stichting Goshamadeed.

In de Vredesweek van 19-27 september organiseert KUS de eerste Vrede en Vrijheids Creatieve dialogen en het Vrede en Vrijheids Nieuwscafé en daarnaast:

De openingsactiviteit op 20 september samen met Stad van Compassie in Bibliotheek Mariënburg met  burgemeester Bruls, Rob Jaspers, de Werkgroep Wereldvredesvlam, het koor Hatikwa (zingen vredeslied bij het brengen van de wereldvredesvlam van Keizer Karelplein naar de bieb), Amnesty, Mariëlle Polman, Karel Bosman, Sprezzatura, Marjolein Pieks en Qader Shafiq. De compassiepluim wordt uitgereikt.

21 september, met Huis van Compassie, een Vredesmaaltijd in de Vredesambassade/ Het Huis van Compassie; Vrede halen, vrede brengen. In drie shifts om 17, 18 en 19 uur. Met klein programmaatje met vredeswensen maken en krijgen, muziek Jalil, gedicht en Vredesvogel. 

27 september maakt Stichting KUS een Vrede en Vrijheidsspeurtocht, die kinderen en volwassenen zelf kunnen lopen, op zoek naar Vredesdraak en Vredesvogel. Begin en eind bij Bibliotheek Mariënburg, waar de vredesambassadeurs de route en vragen geven en op het eind een aandenken en gedicht.

Aan het begin van de vredesweek is op 19 september in het Land van Ooij een Kleurrijk Festival waar de vredesambassadeurs aanwezig zullen zijn. Met de eerste dialogen van Nijmegen in Dialoog. 

 

Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 

Portretten in weekblad de Brug

Er worden net als in 2018 en 2019 vertegenwoordigers van sociale organisaties geïnterviewd en door Frans Eppink of Jan Lintsen gefotografeerd. Deze portretjes worden gepubliceerd in weekblad de Brug (onregelmatig, afhankelijk van of er plaats is).  Eerder gingen de portretjes over de Kunst van Samenleven. De komende jaren over Vrede en Vrijheid.


KUSboekjes

Vrijwilligers verzamelen onder leiding van Frans Houtbeckers van Stichting KUS en Storay Ahmadi van Goshamadeed verhalen van mensen die als kind te maken hadden met ouders die moesten vluchten voor oorlog en geweld. Die komen in een bundel. Door Corona zal die bundel niet dit jaar uitkomen. Daarnaast werken zij aan een bundel met vredesgedichten.  

 

KUSruimte Orientalis

In Orientalis hebben we in het Sanhedrin een KUSruimte met de portretten van vertegenwoordigers van sociale organisaties gemaakt door Frans Eppink, schilderijen en fine artfoto’s van Geert Lemmers en werk van Diederik Grootjans. KUS geeft hier incidenteel workshops waar we samen met bezoekers, kinderen en volwassenen, een kunstwerk over samenleven maken.


In de jaarplannen hieronder staan de oude plannen, die we nog even laten staan voor geïnteresseerden. Door Corona is er een aangepast plan en aangepaste begroting.Activiteiten in 2019 in het kort. Zie verder het evaluatiejaarverslag bij Projecten.


KUS was heel actief in de vredesweek in oktober. Ze leverde de Vredesambassadeurs, organiseerde onder anderen de opening, een vredeswandeling en vredespicknick en maakte met bezoekers van het Huis van Compassie die tevens Vredesambassade is, een groot Vredeskunstwerk. 

 

Als onderdeel van het KUS Guerillaproject bezocht Diederik Grootjans met verschillende groepen tekenaars/schilders, van binnen en buiten de wijk, vijf wijken. Zij tekenden wat hen opviel. Met omstanders werd hierover gepraat door de tekenaars en KUSvrijwilligers. De werken hingen daarna  twee weken tot 2 maanden in een ontmoetingsruimte in de buurt om ook daar gesprekken te bevorderen.

 

In drie workshops werden met hulp van Loesje-coach oneliners gemaakt over samenleven en vrede. KUS verspreidde die in de stad. 

 

Er werden KUSportretjes in weekblad De Brug gepubliceerd. Er waren kindervoorstellingen met de Vredesdraak, workshops voor Huis en Stad van Compassie en in de KUSruimte in Museumpark Orientalis.  Er was een prachtig KUSfeest met veel dans en muziek. En KUS organiseerde mede de Dag van Compassie.


 Geschilderd portret van Gratis2dekansje door Diederik Grootjans


  
Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Illustratie: Josee Tesser

 

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen