Stichting KUS

  KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 

Stichting KUS is een vrijwilligersorganisatie die kunstvormen inzet om mensen en groepen met elkaar te verbinden. Ze werkt daarbij altijd samen met andere maatschappelijke organisaties. 


Welkom bij het KUS Theater: De kunst van ouder worden

24 september, 15.30-17 uur in de Steigerzaal in De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen.

Oud zijn doet vaak pijn. Het lichaam werkt slechter, mensen gaan dood, verwachtingen moeten bijgesteld, en ander verdrietigs moet worden verwerkt. Wat doe je dan? Hoe maak je er wat van? Vier het leven! Daar gaat deze voorstelling met theater, muziek en dans over.

Graag reserveren bij www.delindenberg.com/kustheater. Het kost drie euro, daarvoor krijgt u een consumptie.


In de maanden die volgen wordt de voorstelling nog twee keer gespeeld in wijkcentrum Dukenburg op 5 november en bij het Huis van Compassie in februari.

Medewerkers zijn Gerard Elschot, Niek Edeling, , Gertjan Eldering, Karel Bosman, Anouk Balins, Wiepy van Kuppeveld (en haar dansgroepje), Clem Bongers, Frans Houtbeckers, Mariët Mensink, PieterJan Schijven, Helmut Brockmeijer en Christa.
.


Activiteiten in de Kolpingbuurt in 2022 en 2023  

Een paar Kolpingbuurtbewoners organiseren vanaf september 2022 nieuwe activiteiten in het buurthuis De Inloop, Kolpingstraat 2A, zodat er meer contacten tussen de bewoners komen. Ook niet-Kolpingbewoners zijn van harte uitgenodigd bij de workshops, informatieavonden en de maaltijden. 

Stichting KUS ondersteunt deze activiteiten en maakt ook het maandelijkse informatieblaadje.

 

Vanaf september 2023 zijn er wekelijkse knutselactiviteiten voor basisschool kinderen en is er maandelijks een kinderspeeldag.

Voor de grote vakantie waren er naast deze kinderactiviteiten maaltijden, bingo, gesprekken over fijn samenwonen in de buurt, informatieavonden met de gemeente en woningbouwvereniging en over mantelzorg en omgaan met kanker. 


In 2022 waren er  workshops teksten maken, tekenen, kleien en clownerie, informatieavonden over dementie, jongeren en drugs, en een ontmoeting met de wijkregisseurs. Er waren maaltijden en voor kinderen een speelmiddag, een Halloween tocht en een kerstactiviteit. Bij de laatste activiteit maakten de kinderen kerststukjes en kaarten voor mensen in de buurt die een opsteker konden gebruiken. Deze mensen kregen daarnaast ieder twintig euro. Er was in de buurt 660 euro opgehaald, dus 33 mensen konden blij gemaakt worden.Laatste activiteit van Stichting KUS voor de grote vakantie van 2022 was de tentoonstelling: Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk. 1.0 en 2.0 van januari t/m juni  Daarna werd een groot deel van het werk over vrede en vrijheid uitgedeeld (tegen vrije vergoeding) op de Kunstmarkt van het Waalzinnig Festival.

De eerste tentoonstelling ging over persoonlijke vrede en vrijheid, met werk gemaakt in veertig workshops in 2020 en 2021 rond het thema Vrede en Vrijheid. In acht stadsdelen onder begeleiding van kunstenaars werden schilderijen, teksten, foto's en objecten gemaakt. Daarbij werd vooral naar persoonlijke ervaringen gekeken. Wanneer voelen bewoners van Rijk van Nijmegen zich in vrede en vrij?
Als voorbeeld staan de werken die gemaakt zijn in Nijmegen Midden in 2020 op de tweede pagina van deze site, bij projecten: zie Vrede en Vrijheidstentoonstelling. Een deel van de werken is tentoongesteld in acht Vrede en Vrijheidstuinen.
In deze eerste tentoonstelling waren daarnaast een vijftigtal interviews te zien met mensen van sociale organisaties en impressies van tien kunstenaars.


Toen kwam de oorlog en Oekraïne en werd de tentoonstelling omgebouwd. In mei en juni ging de tentoonstelling ook over de oorlog in Oekraïne en de oorlog bij ons in de Tweede Wereldoorlog. Er was informatie te zien van een tiental organisaties die zich bezig houden met oorlog herdenken en vrede en vrijheid bewaren, zoals Wederopbouwstad Nijmegen, 4 en 5 mei comité, Amnesty, Onkruit gaat door, In Paradisum, Stad van Compassie, Sunset March. Daarnaast interviews met mensen van een twintigtal sociale organisaties en impressies van kunstenaars.Acht Vrede en Vrijheidstuinen

 

Op zaterdag 11 december 2021 zijn acht Vrede en Vrijheidstuinen geopend met een mooie fietstocht langs de tuinen met onderweg een pauze met poppenspel van poppenspeelster Alda Loeffen. Andere geplande feestelijkheden moesten worden gecanceld in verband met corona. De fietstochten waren op papier bij de meeste tuinen te krijgen maar zijn nu overal op. U kunt er zelf een uitprinten. Vanaf december 2022 is een deel van het werk weggehaald.: 
De deelnemende tuinen dragen ermee uit dat werken aan persoonlijk vrede en vrijheid, liefde, compassie en respect, nodig is voor het bereiken van vrede en vrijheid in de wereld. Deze tuinen zijn, ieder op eigen manier, een belangrijke verbindende factor in hun wijk en Nijmegen. Het gaat om de Ontmoetingstuin in Meijhorst, de Hortus in Brakkenstein (hier is in december het beeld weggehaald), de Educatieve Natuurtuin Goffert (hier is de kinderspeurtocht weggehaald), de Wijkfabriek in de Wolfskuil, Trainingscentrum Michi bij Park Staddijk, De Groene Schakel in Grootstal, Land van Ooij, en de tuin rond het Pomphuisje van Kunstraffinaderij vlakbij het Kronenburgerpark. 


Er is  vanaf december 2021 een kleine expositie over vrede en vrijheid in Wijkcentrum De Ster in Lent. 


Onsje Geluk, halen en brengen

Iedereen was in 2021 tien en een halve maand welkom bij het project van Stichting KUS en het Huis van Compassie:

Een ONSJE GELUK

Op donderdag middagen konden mensen een Onsje Geluk  komen halen én brengen! Een ervaring, verhaal, gedicht, lied of voorwerp waar ze blij van werden. De activiteit is vier keer binnen in het Huis van Compassie geweest. Vanaf 14 januari konden bezoekers twee keer met iemand een wandeling maken van een half uurtje, in de Goffert. In het muziekhuisje lagen steeds een tiental  geluksvoorwerpen om te ruilen. 

Zo hielpen we elkaar de winter door! En in lente en zomer was het nog steeds leuk. Wegens de kou stopte het in oktober.


De kabouters van Onsje Geluk doen zomaar iets aardigs voor iemand. Zonder hun naam erbij te zetten. 

Een bloemetje voor de deur, of wat te eten. Een klusje in huis of tuin. Met een kaart van Onsje Geluk kabouter erbij. Of het kaartje wordt met een mooie tekst in de bus gedaan.

Nijmegen in Dialoog


KUS doet mee aan het Project Nijmegen in Dialoog. De aanleiding voor het project was een verzoek van de gemeente Nijmegen aan Huis van Compassie om activiteiten te organiseren in het kader van radicaliseringsbestrijdng. Huis van Compassie, met wie KUS vaak samenwerkt, vroeg de medewerking van KUS, Stad van Compassie en Bureau Wijland.

 

Nijmegen in Dialoog startte september 2020. Ze organiseert dit eerste jaar de scholing van  zo'n veertig vrijwilligers: dialoogbegeleiders, gastvrouwen en -heren en andere ondersteuners en het opzetten van zestig tot tachtig dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen. De dialoogmethode die gebruikt wordt is de waarderende onderzoeksmethode: rond een onderwerp onderzoeken de deelnemers positieve ervaringen met het onderwerp en hoe ze die in de toekomst vaker kunnen ervaren.


In de dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen, maar ook hun dromen. Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar. Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme.


Naast gewone dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS. De coördinator van KUS zit in de Werkgroep Nijmegen in Dialoog, volgde twee dialogen en een training van Utrecht in Dialoog en begeleidde mede de eerste scholing van vijftien dialoogbegeleiders. Deze scholing bestond uit vijf bijeenkomsten, online. Van oktober tot december 2021 organiseerde KUS zes creatieve dialogen bij het Zelfregiecentrum in Nijmegen: Creatief met gesprek en in 2022 drie.Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 


 Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUS, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Tekening en logo van KUS zijn van Josee Tesser

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen.

Bijdrage van Provincie Gelderland.