Stichting KUS

  KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 

Stichting KUS is een vrijwilligersorganisatie die kunstvormen inzet om mensen en groepen met elkaar te verbinden. Ze werkt daarbij altijd samen met andere maatschappelijke organisaties. 


Vernieuwde en uitgebreide tentoonstelling: Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk 2.0


Zaterdag 7 mei om 15.30 uur opent Qader Shafiq deze tentoonstelling  Met medewerking van 

vier Oekraïense zangeressen, Clem Bongers, Hans Weeren, Mark Schilders en de Dragon Warriors. Het duurt tot 16.30 uur.

Daarna is een kleine veiling van een deel van het werk van de eerste KUS tentoonstelling over persoonlijke vrede en vrijheid. De opbrengst is deels voor Oekraïne en deels voor KUS. 


Wat in Oekraïne gebeurt raakt iedereen, maar zeker ook Nijmegenaren, die zich herinneren hoe in de Tweede Wereldoorlog hun stad werd gebombardeerd. In de vernieuwde tentoonstelling Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk 2.0 is er aandacht voor de situatie in Oekraïne en ons verleden en heden.

De Stichting Wederopbouwstad Nijmegen laat het gebombardeerde centrum van Nijmegen zien en hoe het daarna opgebouwd werd. De Oorlogsdodenwerkgroep van het 4 en 5 mei comité toont panelen over onder andere het Joodse protest tegen anti-Joodse maatregelen in Nijmegen en de april-mei-staking in Nijmegen.

Er is aandacht voor rabbi Salomons die meer dan tweehonderd Joodse mensen, vooral kinderen redde en voor hoe mensen met een beperking in oorlogen extra de dupe zijn. De Sunset March eert de gesneuvelde bevrijders en In Paradisum toont de plekken waar veel van de oorlogsdoden liggen. Nijmegen Stad van Compassie laat zien waar Nijmegen voor staat.

 

Daarnaast zijn er verschillende kunstenaars die werken laten zien over oorlog en vrede, vrijheid en kunst van samenleven, zoals Frans Eppink (met een speciale fototentoonstelling over vrijheid van gender), Marie Louise Fransen, Diederik Grootjans, Joppe Heiligers, Frans Houtbeckers, Geert Lemmers en Alda Loeffen. Nieuw doen mee Teja Huting, Lobke Burgers en Hans Weeren (met zijn spagaatvogels).

Er zijn kinderoptredens door opa Frans of oma Mariët elke zaterdag om 14 uur

Nijmegen in dialoog gesprekken over vrede en vrijheid, vrijdag 22 april en 20 mei van 10-12 uur

Doodling in beeld en tekst, spelen Quadro Quadro en Boulabance, door Hans Weeren: woensdagen 27 april, 11 en 25 mei en 8 juni.


Molenpoort Passage 106 - eerste verdieping (naast Big Bazar)

April, mei, juni 2022 - woensdag tot en met zaterdag - 12.00 tot 17.00 uur 

 

Er is op dit adres een tweede tentoonstelling over 40 jaar De Nijmeegse Stadskrant. 

 

 

KUS organiseerde in 2020 en 2021 bijna veertig gratis workshops rond het thema Vrede en Vrijheid. In acht stadsdelen onder begeleiding van kunstenaars werden schilderijen, teksten, foto's en objecten gemaakt. Daarbij werd vooral naar persoonlijke ervaringen gekeken. Wanneer voelen bewoners van Rijk van Nijmegen zich in vrede en vrij? 

 Als voorbeeld staan de werken die gemaakt zijn in Nijmegen Midden in 2020 op de tweede pagina van deze site, bij projecten: zie Vrede en Vrijheidstentoonstelling. Een deel van de werken is tentoongesteld in acht tuinen:

 

Acht Vrede en Vrijheidstuinen

 

Op zaterdag 11 december zijn acht Vrede en Vrijheidstuinen geopend met een mooie fietstocht langs de tuinen met onderweg een pauze met poppenspel van poppenspeelster Alda Loeffen. Andere geplande feestelijkheden moesten worden gecanceld in verband met corona. De fietstochten zijn op papier bij de meeste tuinen te krijgen maar u kunt er ook zelf een uitprinten: 
Het gaat bij de Vrede en Vrijheidstuinen niet om nieuwe tuinen, maar om een nieuwe waarde die is toegevoegd. De deelnemende tuinen dragen ermee uit dat persoonlijk vrede en vrijheid ervaren, samen met het ontwikkelen van verbindende liefde, compassie en respect, een voorwaarde is voor het bereiken van vrede en vrijheid in de wereld. Deze tuinen zijn, ieder op eigen manier, een belangrijke verbindende factor in hun wijk en Nijmegen. Het gaat om de Ontmoetingstuin in Meijhorst, de Hortus in Brakkenstein, de Educatieve Natuurtuin Goffert, de Wijkfabriek in de Wolfskuil, Trainingscentrum Michi bij Park Staddijk, De Groene Schakel in Grootstal, Land van Ooij, en de tuin rond het Pomphuisje van Kunstraffinaderij vlakbij het Kronenburgerpark. 

In de Educatieve Natuurtuin Goffert is een kinderspeurtocht over vrede en vrijheid.

In de lente zijn er hopelijk weer activiteiten mogelijk bij de tuinen.

Er is  vanaf december een kleine expositie in Wijkcentrum De Ster in Lent.


Onsje Geluk, halen en brengen

Iedereen was tien en een halve maand welkom bij het project van Stichting KUS en het Huis van Compassie:

Een ONSJE GELUK

Op donderdag middagen konden mensen een Onsje Geluk  komen halen én brengen! Een ervaring, verhaal, gedicht, lied of voorwerp waar ze blij van werden. De activiteit is vier keer binnen in het Huis van Compassie geweest. Vanaf 14 januari 2021 konden bezoekers twee keer met iemand een wandeling maken van een half uurtje, in de Goffert. In het muziekhuisje lagen steeds een tiental  geluksvoorwerpen om te ruilen. 

Zo hielpen we elkaar de winter door! En in lente en zomer was het nog steeds leuk. Wegens de kou stopte het in oktober.


De kabouters van Onsje Geluk doen zomaar iets aardigs voor iemand. Zonder hun naam erbij te zetten. 

Een bloemetje voor de deur, of wat te eten. Een klusje in huis of tuin. Met een kaart van Onsje Geluk kabouter erbij. Of het kaartje wordt met een mooie tekst in de bus gedaan.

Nijmegen in Dialoog


KUS doet mee aan het Project Nijmegen in Dialoog. De aanleiding voor het project was een verzoek van de gemeente Nijmegen aan Huis van Compassie om activiteiten te organiseren in het kader van radicaliseringsbestrijdng. Huis van Compassie, met wie KUS vaak samenwerkt, vroeg de medewerking van KUS, Stad van Compassie en Bureau Wijland.

 

Nijmegen in Dialoog startte september 2020. Ze organiseert dit eerste jaar de scholing van  zo'n veertig vrijwilligers: dialoogbegeleiders, gastvrouwen en -heren en andere ondersteuners en het opzetten van zestig tot tachtig dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen. De dialoogmethode die gebruikt wordt is de waarderende onderzoeksmethode: rond een onderwerp onderzoeken de deelnemers positieve ervaringen met het onderwerp en hoe ze die in de toekomst vaker kunnen ervaren.

In de dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen, maar ook hun dromen. Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar. Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme. Naast gewone dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS. De coördinator van KUS zit in de Werkgroep Nijmegen in Dialoog, volgde twee dialogen en een training van Utrecht in Dialoog en begeleidde mede de eerste scholing van vijftien dialoogbegeleiders. Deze scholing bestond uit vijf bijeenkomsten, online. Van oktober tot december 2021 organiseert KUS zes creatieve dialogen bij het Zelfregiecentrum in Nijmegen: Creatief met gesprek en in 2022 drie.


In Passage Molenpoort zijn 22 april en 20 mei van 10-12 uur dialogen over vrede en vrijheid. Graag aanmelden: stichtingkus@gmail.com of 06-18194393
Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 
Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUS, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Tekening en logo van KUS zijn van Josee Tesser

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen.

Bijdrage van Provincie Gelderland.