Stichting KUS

                                       KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 


Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.


Activiteiten 2020-2021

Activiteiten rond Vrede en Vrijheid


Ook eenmalige contacten zijn zinvol als mensen het samen hebben over een belangrijk thema dat hen verbindt, zoals vrede.

KUS focuste in 2020, net als in 2019 op Vrede en Vrijheid omdat deze niet vanzelfsprekend zijn. Wat maakt Vrede en Vrijheid sterker, wat zijn bedreigingen? Wat zien bewoners van Rijk van Nijmegen daarvan in hun eigen omgeving, hun eigen leven? Wanneer voelen zij zich in vrede en vrij?

Vrede en Vrijheids Creatieve workshops, dialogen en exposities  

Bewoners van stadsdeel Midden maakten onder begeleiding van kunstenaars september 2020 kunstwerken voor binnen en buiten over wat Vrede en Vrijheid voor hen, in hun leven, betekenen. De bedoeling was deze daarna te exposeren in en bij een centrale plek als bijvoorbeeld een wijkcentrum. In coronatijd staan de kunstwerken die gemaakt zijn in Nijmegen Midden op de tweede pagina van deze site, bij projecten: zie Vrede en Vrijheidstentoonstelling 1. 

In 2021 zijn er gratis workshops in Nijmegen Zuid/Oost, Noord, Nieuw West/Oud West en Dukenburg/Lindenholt.

Bewoners maken met Frans Eppink foto's, met Diederik Grootjans tekeningen en schilderijen, met Hanneke Beld teksten en met Marcel Blom een sculptuur. Stichting KUS begeleidt de gesprekken aan het begin van de workshops om kennis te maken met elkaar en het thema. De creatieve workshops zijn buiten. Mensen krijgen een plek op zeker twee meter van elkaar en de kunstenaar loopt rond.

Zo gauw het kan zijn er in de stadsdelen tentoonstellingen van het werk te zien.

Eind 2021 wordt met de werken in een park een Vrede en Vrijheidstuin gemaakt en komen er op meerdere plekken in Nijmegen Vrede en Vrijheidswerken te staan.


De data voor de gesprekken en workshops schilderen en teksten maken:

Stadsdeel Oost/Zuid

Workshop Schilderen met Diederik Grootjans: 18 en 25 mei  19-21 uur in Botanische tuin Brakkestein.

Workshop Teksten maken met Hanneke Beld: 27 mei en 3 juni in Botanische Tuin Brakkestein.


Stadsdeel Dukenburg/Lindenholt

Workshop Schilderen met Diederik Grootjans: 7 en 14 juni  19-21 uur 

Workshop Teksten maken met Hanneke Beld: 8 en 15 juni 19-21 uur


Stadsdeel Lent/Oosterhout

Workshop Schilderen met Diederik Grootjans: 21 en 28 juni 19-21 uur

Workshop Teksten maken met Hanneke Beld: 6 en 13 juli 19-21 uur


Stadsdeel Oud-West/Nieuw-West

Workshop Schilderen met Diederik Grootjans: 22 en 29 juni 19-21 uur 

Workshop Teksten maken met Hanneke Beld: 8 en 15 juli 19-21 uur.


De workshops fotografie en objecten maken zijn september en oktober. De data komen in augustus op de site.


Onsje Geluk, halen en brengen

Iedereen is welkom bij het nieuwe project van Stichting KUS en het Huis van Compassie:

Een ONSJE GELUK

Elke donderdag vanaf 3 december. 

Bij een Onsje Geluk kun je een beetje geluk komen halen én brengen! Een ervaring, verhaal, gedicht, lied of voorwerp waar je blij van wordt. De activiteit is vier keer in het Huis van Compassie geweest. Daar kan het niet meer. Vanaf 14 januari kun je op donderdagmiddagen tussen 14 en 15 uur met Onsje Geluk twee keer met iemand een wandeling maken van een half uurtje, in de Goffert, vanaf het schuilhuisje, hoek Muntweg en Slotemaker de Bruïneweg. Je wandelt dus met tweeën op anderhalve meter afstand. In het muziekhuisje zullen steeds een tiental  geluksvoorwerpen liggen om te ruilen. Fijn als je laat weten dat je komt. Bel met Mariët: 06-18194393.
Zo hielpen we elkaar deze winter door! En in lente en zomer is het nog steeds leuk.

Vanaf augustus is er in het Huis van Compassie (nieuwe plek in waterkwartier) elke donderdagmiddag een Theehuis Onsje Geluk. Om 1 op 1 iemand te spreken bij een kopje thee, een wandeling of een gezellige activiteit.


De kabouters van Onsje Geluk doen zomaar iets aardigs voor iemand. Zonder hun naam erbij te zetten. 

Een bloemetje voor de deur, of wat te eten. Een klusje in huis of tuin. Met een kaart van Onsje Geluk kabouter erbij. Of het kaartje wordt met een mooie tekst in de bus gedaan.

Nijmegen in Dialoog


KUS doet mee aan het Project Nijmegen in Dialoog. De aanleiding voor het project was een verzoek van de gemeente Nijmegen aan Huis van Compassie om activiteiten te organiseren in het kader van radicaliseringsbestrijdng. Huis van Compassie, met wie KUS vaak samenwerkt, vroeg de medewerking van KUS, Stad van Compassie en Bureau Wijland.

 

Nijmegen in Dialoog startte september 2020. Ze organiseert dit eerste jaar de scholing van  zo'n veertig vrijwilligers: dialoogbegeleiders, gastvrouwen en -heren en andere ondersteuners en het opzetten van zestig tot tachtig dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen. De dialoogmethode die gebruikt wordt is de waarderende onderzoeksmethode: rond een onderwerp onderzoeken de deelnemers positieve ervaringen met het onderwerp en hoe ze die in de toekomst vaker kunnen ervaren.

In de dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen, maar ook hun dromen. Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar. Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme. Naast gewone dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS. De coördinator van KUS zit in de Werkgroep Nijmegen in Dialoog, volgde twee dialogen en een training van Utrecht in Dialoog en begeleidde mede de eerste scholing van vijftien dialoogbegeleiders. Deze scholing bestond uit vijf bijeenkomsten, online.


Vredesweek activiteiten

De landelijke organisatie Pax initieerde het ontstaan van vredesambassades en vredesambassadeurs. In Nijmegen staat de Raad van Levensbeschouwing en Religie aan de wieg. Net als in 2019 waren KUSvrijwilligers Frans Houtbeckers en Mariët Mensink in 2020 Vredesambassadeurs. Dat jaar samen met Storay Ahmadi van het Huis van Compassie en de Afghaanse Stichting Goshamadeed.

In de Vredesweek organiseerde KUS de eerste Vrede en Vrijheids Creatieve dialogen, het Vrede en Vrijheids Nieuwscafé en een Vrede en Vrijheidsspeurtocht.

Samen met Huis van Compassie een afhaal-Vredesmaaltijd, vrede halen en vrede brengen en 

met Stad en Huis van Compassie de opening van de Vredesweek met onder andere: burgemeester Bruls, Rob Jaspers, de Werkgroep Wereldvredesvlam, het koor Hatikwa en Amnesty. 

 

Met Vrede en Vrijheid Nieuwscafé 's zet KUS samen met Rob Jaspers en John Spierings organisaties en mensen in het licht die voor vrede en vrijheid werken. Met altijd aandacht voor kunst en muziek. Tijdens het eerste Vrede en Vrijheid Nieuwscafé was er onder meer aandacht voor het Vrijheidsmuseum, de Liberationroute en het jongerenfestival Free Future. Het tweede in de Vredesweek in september was met Peter van Riel, Wayne Modest, Gaiane Abrahamian en Storay Ahmadi. Zo gauw er weer meer mensen bij elkaar kunnen komen hopen we een derde Nieuwscafé te organiseren.

Daarnaast

Workshops

KUS geeft creatieve workshops in het Huis van Compassie en elders, waar dat bijdragen kan aan goede ontmoetingen.

 

Portretten in weekblad de Brug

In 2020 zijn net als in 2018 en 2019 vertegenwoordigers van sociale organisaties geïnterviewd en door Frans Eppink of Jan Lintsen gefotografeerd. Deze portretjes werden gepubliceerd in weekblad de Brug (onregelmatig, afhankelijk van of er plaats was).  In 2018 en 2019 gingen de portretjes over de Kunst van Samenleven, in 2020 over Vrede en Vrijheid. Begin 2021 zijn de laatste portretjes verschenen.


KUSruimte Orientalis

In Orientalis hebben we in het Sanhedrin een KUSruimte met de portretten van vertegenwoordigers van sociale organisaties gemaakt door Frans Eppink, schilderijen en fine artfoto’s van Geert Lemmers en werk van Diederik Grootjans. KUS geeft hier incidenteel workshops waar we samen met bezoekers, kinderen en volwassenen, een kunstwerk over samenleven maken. In coronatijd is de ruimte gesloten.


In de jaarplannen hieronder staan de oude plannen, die we nog even laten staan voor geïnteresseerden. Door Corona was er een aangepast plan en aangepaste begroting.
Activiteiten in 2019 in het kort. Zie verder het evaluatiejaarverslag bij Projecten.


KUS was heel actief in de vredesweek in oktober. Ze leverde de Vredesambassadeurs, organiseerde onder anderen de opening, een vredeswandeling en vredespicknick en maakte met bezoekers van het Huis van Compassie die tevens Vredesambassade is, een groot Vredeskunstwerk. 

 

Als onderdeel van het KUS Guerillaproject bezocht Diederik Grootjans met verschillende groepen tekenaars/schilders, van binnen en buiten de wijk, vijf wijken. Zij tekenden wat hen opviel. Met omstanders werd hierover gepraat door de tekenaars en KUSvrijwilligers. De werken hingen daarna  twee weken tot 2 maanden in een ontmoetingsruimte in de buurt om ook daar gesprekken te bevorderen.

 

In drie workshops werden met hulp van Loesje-coach oneliners gemaakt over samenleven en vrede. KUS verspreidde die in de stad. 

 

Er werden KUSportretjes in weekblad De Brug gepubliceerd. Er waren kindervoorstellingen met de Vredesdraak, workshops voor Huis en Stad van Compassie en in de KUSruimte in Museumpark Orientalis.  Er was een prachtig KUSfeest met veel dans en muziek. En KUS organiseerde mede de Dag van Compassie.


   
Opening Vredesweek 2019 en opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis in 2018 met de Molukse Tifa en Menarigroep en met burgemeester Bruls, en beide keren zo'n honderd bezoekers.Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUS, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Tekening en logo van KUS zijn van Josee Tesser

 

 Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdragen van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven en vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen.

Bijdrage van Provincie Gelderland.